Pratik Karki

Photo of Pratik
pratik-karki@uiowa.edu

Advisor: 
Program: 
MCS